VERKERK BHV

Uw veiligheid, onze missie.

Binnenvaart

Samen met  Cuorereanimatie.nl uit Weert bieden wij BHV aan voor de binnenvaart.

De risico’s aan boord en het communiceren met veelal buitenlands personeel vraagt een andere aanpak in de hulpverlening.
Daarom is hier een speciale cursus voor ontwikkeld. De theorie is vertaald naar beroepsspecifieke zaken in de binnenvaart. 

In de cursus komt aan bod
– Eerste Hulp verlenen
Onder andere: Reanimeren (van drenkelingen of reanimeren aan dek) & AED gebruik, verbandleer, herkennen van verschillende ziektebeelden bv beroerte en suikerziekte, verplaatsingstechnieken bv stabiele zijligging en noodvervoersgreep van Rautek.

– Het blussen van een beginnende brand
Het blussen van verschillende brandbare materialen met verschillende blusmiddelen.

– Het inzetten van een ontruiming aan boord
Hoe ziet een ontruimingsplan eruit? Hoe herken je vluchtwegen? Hoe benader je ruimtes?

– Het communiceren met medewerkers en hulpverleners
Welke verschillende communicatie middelen zijn er binnen het bedrijf? Hoe vang je de hulpverlening op? In welke opzichten verschilt het alarmeren en communiceren aan boord?