VERKERK BHV

Uw veiligheid, onze missie.


OPLEIDING- EN VERVOLGCURSUS EHBO

De opleiding bestaat uit ongeveer 14 lessen van 2 uur (28 lesuren).
De vervolgcursus bestaat uit tenminste 8 lessen van 2 uur (16 lesuren) per jaar. Het aantal cursisten mag ten hoogste 20 bedragen. Het examen bestaat uit de volgende punten:

Algemeen: vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
Stoornissen van het bewustzijn
Stoornissen van de ademhaling
Stilstand van de bloedsomloop
Uitwendige wonden
Ernstige uitwendige bloedingen
Shock
Brandwonden
Botbreuken en ontwrichting
Kneuzing en verstuiking
Oogletsels
Vergiftiging
Elektriciteitsongevallen
Letsels door koude en warmte
Verband en hulpmiddelen
Verlenging van de geldigheidsduur van het eenheidsdiploma EHBO

De geldigheidsduur van het eenheidsdiploma EHBO kan telkens met 2 jaren worden verlengd als de houd(st)er van het diploma gedurende de 2 jaar van de geldigheid per jaar tenminste 7 vervolglessen van 2 uur gevolgd heeft.