VERKERK BHV

Uw veiligheid, onze missie.

BEHEERDER BMI

Een beheerder brandmeldinstallatie (BMI) is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een BMI, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij/zij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een BMI in het gebouw aan te leggen dienen ook te zorgen dat er een  beheerder BMI is, die aantoonbaar is opgeleid.