VERKERK BHV

Uw veiligheid, onze missie.

BASISOPLEIDING BHV

Wat zijn bedrijfshulpverleners?Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Ook weten zij wat ze moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de BHV'ers er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten. BHV'ers zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken. De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen die ook los gevolgd kunnen worden:Niet-spoedeisende Eerste Hulp, Spoedeisende Eerste Hulp, Brandbestrijding Ontruiming.De opleiding duurt 2 dagen inclusief examen en kan in-company worden gegeven.